گزارش: سارا نصغی

سید مجید میراحمدی مدیریت ستاد مرکزی اربعین در هشتاد و هفتمین جلسه ستاد مرکزی اربعین که با حضور نمایندگان دستگاهها در محل وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: باید برنامه ریزی لازم را برای برگزاری باشکوه مراسم را داشته باشیم.

وی افزود: باید تمهیدات لازم را به لحاظ زیرساختی جهت برگزاری مراسم داشته باشیم. احتمالا ۵ میلیون زائر را خواهیم داشت.

وی در این خصوص گفت: هم اکنون باید به نحو مناسبی اطلاع رسانی شود .

میراحمدی از استاندار کرمانشاه درخواست کرد: تقویت زیرساخت مرزی سومار و خسروی را با بسیح امکانات و هماهنگی های لازم هم به عمل آوردند.

 ستاد اربعین از زحمات حسین ذوالفقاری مدیریت پیشین ستاد اربعین حسینی تقدیر کرد.